Souhlas se zpracováním osobních údajů

Platnost od 1.7.2019

Uděluji souhlas společnosti STEINEX a.s.  se sídlem  Brno, Mojmírovo náměstí 20, PSČ 612 00 Brno,  IČ:  29375134 , DIČ: CZ 29375134, zápis  v obchodním rejstříku  Krajského soudu  v Brně,  oddíl B , vložka  6755, (dále jen STEINEX) se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře  a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu chování . Na základě tohoto souhlasu je STEINEX oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně nákupního chování , zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané  společností STEINEX (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací,  a to všechno veškerými prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou). Dále uděluji souhlas s tím, že STEINEX může osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro mně mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly zákazníkům  poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví zákazníci obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv.   Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s Informacemi o ochraně osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů Steinexem náleží.

Ochrana osobních údajů